Miljö

Kvalité, miljö och kompetens är viktigt för oss! Vi använder bara produkter som uppfyller bra kvalité och säkerhetskrav och vi utvecklas hela tiden med det senaste på marknaden genom våra leverantörer.

Vi värnar om miljön och strävar efter att använda oss av miljövänliga produkter och lösningar. Källsortering av vårt avfall är en självklarhet som görs på stora avfallsbolag eller vid återvinningsstationer.

 

Portel_Miljö_Kvalet
Välkommen att ta del av våra Miljö- och Kvalitetsdokument. Kontakta oss via e-post, info@portalenel.se