Entreprenad

Vi har erfarenhet av att vara totalentreprenör och underentreprenör i större byggprojekt, så som nyproduktion, reparation och tillbyggnad samt brand och skadesaneringar. Både kring projekteringen och utförandet, då vi har certifiering för detta som BAS U och BAS P.